องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงาน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา


องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 ตำแหน่ง จำนวน 7 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายสัตวแพทย์ 5
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,900 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาสัตวแพทย์
  • มีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
 • นิติกร 5
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 16,830 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี – โท สาขา นิติศาสตร์และเนติบัณฑิตไทย
 • นิติกร 4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขา นิติศาสตร์
 • นักตรวจสอบ 4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขา
 • นักวิทยาศาสตร์ 4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 16,830 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาจุลชีววิทยา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

 • 8 – 30 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม