กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ 3 อัตรา


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 22-30 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานการพาณิชย์
  • จำนวน – 3 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – กองทะเบียนธุรกิจและสำนักงานกฎหมาย
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การขาย การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • บุคคลพิการสามารถสมัครได้

ช่องทางรับข่าวสาร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตลอด 24 ชั่วโมง

เว็บไซต์