กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง 1 อัตรา


กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา

พนักงานวางผังเมือง

  • จำนวน- 1 อัตรา
  • เงินเดือน- 21,000 บาท
  • วุฒิ- ป.โท สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง/วางผังชุมชน/วางแผนภาค/การวางแผนภาคและเมือง/การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม/การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 19 – 28 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์