สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครจ้างเหมา ตำแหน่ง นิติกร สังกัด กองกฎหมาย 2 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครจ้างเหมา ตำแหน่ง นิติกร สังกัด กองกฎหมาย 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • นิติกร
    • จำนวน : 2 อัตรา
    • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 21 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์