กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สังกัดกรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 4 – 10 มีนาคม 2563

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กปผ.)

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ ,บัญชี ,การจัดการทั่วไป ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ปฏิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น

เจ้าหน้าที่การเกษตร (กปผ.)

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สาขาเกษตรศาสตร์
 • ปฏิบัติงานที่ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรุงเทพมหานคร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเองที่ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์