สำนักงานปศุสัตว์ราชบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา


สำนักงานปศุสัตว์ราชบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสัตวบาล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เกษตรศึกษา หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัด ราชบุรี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์