การกีฬาแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ 3 อัตรา


การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีทั้งองค์กร จำนวน 3 อัตรา

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีทั้งองค์กร

 • วุฒิ ป.ตรี : 2 อัตรา
  • สาขา การเงินและบัญชี/นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/รัฐศาสนประสานศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา/พลศึกษา/บริหารธุรกิจ
   • เงินเดือน : 17,830 บาท
 • วุฒิ ป.โท : 1 อัตรา
  • สาขาบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์/การเงิน/บัญชี/นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/รัฐศาสนประสานศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬา/พลศึกษา
   • เงินเดือน : 21,250 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC

วิธีการสมัคร

 • ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน การกีฬาแห่งประเทศไทย

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 8 – 30 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์