สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ สทอภ. ตำแหน่งนักพัฒนานวัตกรรม/วิศวกร 3 อัตรา


สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตำแหน่งวิศวกร/นักพัฒนานวัตกรรม สังกัดสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy) จำนวน 3 อัตรา

นักพัฒนานวัตกรรม/วิศวกร

  • 1 อัตรา : วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ/คอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • 1 อัตรา : วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • 1 อัตรา : วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/ภูมิสารสนเทศ

วิธีการสมัคร

  • ยื่นเอกสารการสมัครได้ทางไปรษณีย์ สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเอง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 9 – 29 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์