ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จำนวน 1 อัตรา


ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จำนวน 1 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

 • วันนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ระดับ 3-4 ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • มีประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
   • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบวัดความรู้และทัศนคติ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ กรุงเทพมหานคร เว้นวันหยุดราชการ
 • สมัครผ่านทางออนไลน์ ตลอด 24 ชม.

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์