สำนักงานสาธารณสุขน่าน รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 9-19 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • แพทย์แผนไทย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์
   • และ ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผนไทยประเภท หรือ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์