สำนักงานสาธารณสุขยะลา รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลเบตง 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลเบตง 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000-16,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – โรงพยาบาลเบตง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเบตง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 3-7 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์