กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 4 ตำแหน่ง 48 อัตรา


กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 4 ตำแหน่ง 48 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  • จำนวน : 13 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 21 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 13 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์
 • นิติกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์