กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างโยธา,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 3 อัตรา


กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) ตำแหน่งช่างโยธา,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ช่างโยธา 2 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. สาขาโยธา/การสำรวจ/การก่อสร้าง
   • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปวท. สาขาช่างยนต์/ช่างเครื่องกล/ช่างกลโรงงาน
   • เงินเดือน : 13,010 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 6 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์