สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 25 อัตรา


สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 25 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 7 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 10 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร หรือธุรกิจ
 • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  • จำนวน : 15 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การจัดการ รัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์