สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนักเทคโนโลยี 2 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนักเทคโนโลยี 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักเทคโนโลยี
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 35,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือนวัตกรรม

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะ
 • ทดสอบสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 • ทดสอบคุณลักษณะอื่นๆ

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์