คณะกรรมการศึกษาธิการนครราชสีมา รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 16 อัตรา


คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 16 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้ช่วย

วิชาเอก

 • ภาษาไทย 6 อัตรา
 • ภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
 • ดนตรีศึกษา 3 อัตรา
 • นาฏศิลป์ 1 อัตรา
 • ปฐมวัย 2 อัตรา
 • ประถมศึกษา 1 อัตรา
 • บรรณารักษ์ 1 อัตรา
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา
 • (รวม 16 อัตรา)

อัตราเงินเดือน

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 15,050 บาท
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 15,800 บาท
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 15800 บาท
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี 17690 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
 • ทดสอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ภาค ข.)
 • ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ภาค ค.)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์การค้า Terminal 21 โคราช ชั้น G บริเวณทางเข้า GATE 1 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17-23 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์