ไปรษณีย์ไทย รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง นักบริหารความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ 1 อัตรา


ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง นักบริหารความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • วันนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักบริหารความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 20,000 – 40,000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีการบิน ,การจัดการท่าอากาศยาน ,การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีผลสอบ TOEIC ,TOEFL IBT หรือ IELTS
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3ปี
 • ผ่านการอบรม DGR Cat8 ,Basic Aviation Safety ,Ramp Safety หรือ Warehouse Safety Aviation Security Awareness

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ทางไปรษณีย์
 • สมัครด้วยตนเอง ที่ บริษัทไปรษณีย์ไทย กรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์