กรมทางหลวง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 16 อัตรา สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่


กรมทางหลวง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 16 อัตรา สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่

กำหนดการรับสมัคร

 • 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานโยธา
  • จำนวน : 13 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. หรือปวส. ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือสถาปัตยกรรม
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้เคยผ่านการปฎิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวท. หรือปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • พนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. หรือปวส. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานทางหลวงที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์