สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนฯ 1 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนฯ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 8 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว หรือจิตวิทยาอื่นๆ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องประชุมพูลศรีชั้น 1 อาคารพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์