สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา


สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 – 20 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการ)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (ภายในวิทยาลัยเทคนิคสกนคร) อาคารสำนักงานอำนวยการ งานบุคลากร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์