สำนักงานสาธารณสุขสระบุรี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 18 – 24 มีนาคม 2563

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
  • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
  • ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์