องค์การสุรา รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต,นิติกร 2 อัตรา


องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต,นิติกร สังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 2 อัตรา

เจ้าหน้าที่ผลิต

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • วุฒิ
  • ปวส. สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม/เทคนิคการผลิต/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมการผลิต/ช่างอิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคเครื่องกล
  • ป.ตรี สาขาการจัดการการผลิต/การจัดการอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการ

นิติกร

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การสุรา

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 18 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์