กองทัพอากาศ กองบิน 2 รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา


กองทัพอากาศ กองบิน 2 เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ช่างปูน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 13,280 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สาขาการก่อสร้าง หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • พนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 13,280 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สาขาการบัญชี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบประเมินสมรรถนะ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง กองบังคับการกองบิน 2 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์