กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป) 1 อัตรา


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป) 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ยกเว้นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการธนาคาร
   • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ ในระดับ ปวส. หรือสูงกว่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 กันยายน – 16 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์