ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ – นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 21,250 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องกับทางคอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 12 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์