กรมสุขภาพจิต รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา


กรมสุขภาพจิต รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 17 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • พนักงานบัตรรายงานโรค
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • อัตราค่าจ้าง : 8,300 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลศรีธัญญา ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์