สำนักงานประกันสังคม รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 2 อัตรา


สำนักงานประกันสังคม รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับ1
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,285 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัด บุรีรัมย์ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 – 28 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์