กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเกษตร
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรุงเทพฯ
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาทางการเกษตร
 • นักวิทยาศาสตร์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรุงเทพฯ
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเคมี ปฐพีวิทยา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 22-30 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์