กรมธนารักษ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 อัตรา


กรมธนารักษ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพาณิชย์ศาสตร์ บัญชี การคลัง การบริหาร นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานธนารักษ์ ลพบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์