สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ – นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์/สถิติ/ครุศาสตร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 15 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์