กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่งจำนวน 6 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 – 30 มีนาคม 2563

นักวิชาการพาณิชย์

 • จำนวน :
  • 3 อัตรา
   • วุฒิ ป.โท สาขานิติศาสตร์ ,เศรษฐศาสตร์ ,รัฐศาสตร์ / รัฐประศาสนศาสตร์ / บริหารรัฐกิจ ,บริหารธุรกิจ ,การจัดการ ,ภาษา วรรณคดี ,ศึกษาศาสตร์ ,สารสนเทศศาสตร์ ,บัญชี
  • 2 อัตรา
   • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ ,บัญชี

อัตราเงินเดือน

 • 21,000 บาท
  • นักวิชาการพาณิชย์ (ป.โท)
 • 18,000 บาท
  • นักวิชาการพาณิชย์ (ป.ตรี)
  • นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์