กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • เจ้าพนักงานธุรการ
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา

ช่องทางรับข่าวสาร

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์