สำนักงานกระทรวงสาธารณสุขสุพรรณบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา


สำนักงานกระทรวงสาธารณสุขสุพรรณบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน
 • นักกายภาพบำบัด
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบำบัด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด สุพรรณบุรี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 9 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์