โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา


โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน สอบเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 – 31 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เสมียน ( ชาย )
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
 • เสมียน ( หญิง )
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
 • นายสิบห้องปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่ามีธยมศึกษาตอนต้น

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบภาคปฏิบัติ
 • สอบความรู้ทั่วไป

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองกำลังพล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์