ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกีฏวิทยา 1 อัตรา


ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกีฏวิทยา 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักกีฏวิทยา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชากีฏวิทยา อารักขาพืช โดยมีวิชาบังคับสาขาวิชากีฏวิทยา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

กำหนดการรับสมัคร

 • 26-30 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์