กรมสารบรรณทหารอากาศ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


กรมสารบรรณทหารอากาศ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ทหาร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 37,680 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขา
 • ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • พนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 12,430 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วย ณ กรมสารบรรณทหารอากาศ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์