สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดสอบ ภาค ก. ประจำปี 2563 (ใหม่ล่าสุด)


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประกาศกำหนดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 (ใหม่ล่าสุด)

กำหนดการสอบ : ภาค ก. พิเศษ

  • 19 กรกฎาคม 2563
  • การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับส่วนราชการต่างๆ

กำหนดการสอบ : E-EXAM

  • 18 – 22 กันยายน 2563
  • การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดการสอบ : ภาค ก.

  • 27 กันยายน 2563
  • การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ตรวจสอบงานราชการที่ใช้คะแนนสอบ ภาค ก.

  • ทั้งนี้ผู้สอบสามารถตรวจสอบงานราชการต่างๆ ที่ต้องใช้คะแนนสอบ ภาค ก. ในการยื่นสมัคร ได้จากที่นี่
  • https://www.moomtoh.com/category/2

ช่องทางรับข่าวสาร

กรณีที่ไม่ได้สมัครสอบ

  • สำหรับผู้ที่ไม่ได้สมัครสอบ ภาค ก. แต่ต้องการทำงานในภาคราชการ สามารถตรวจสอบงานราชการ ที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบ ภาค ก. ได้จากที่นี่
  • https://www.moomtoh.com/category/3

สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดสอบ ภาค ก. ประจำปี 2563 (ใหม่ล่าสุด)

เอกสารเพิ่มเติม