.ไม่ใช้คะแนนสอบภาค ก (ก.พ.) รัฐวิสาหกิจ วุฒิ ปริญญาตรี วุฒิ ปริญญาเอก วุฒิ ปริญญาโท

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครเป็นพนักงานประกันสังคม 18 ตำแหน่ง 66 อัตรา

/ 268 ครั้ง

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครเป็นพนักงานประกันสังคม 18 ตำแหน่ง จำนวน 66 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้บริหารสายงานลงทุน ระดับ 6
  • จำนวน 1 อัตรา
 • นักจัดการลงทุน ระดับ 4,5
  • จำนวน 7 อัตรา
 • นักจัดการลงทุนระดับ 1,2,3
  • จำนวน 17 อัตรา
 • ผู้บริหารสายงานยุทธศาสตร์และวิเคราะห์การลงทุน ระดับ 6
  • จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์การลงทุนอาวุโส ระดับ 4,5
  • จำนวน 3 อัตรา
 • นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส ระดับ 4,5
  • จำนวน 2 อัตรา
 • นักยุทธศาสตร์การลงทุน ระดับ 1,2,3
  • จำนวน 2 อัตรา
 • นักวิเคราะห์การลงทุน ระดับ 1,2,3
  • จำนวน 4 อัตรา
 • ผู้บริหารสายงานบัญชีและประมวลผลการลงทุน ระดับ 6
  • จำนวน 1 อัตรา
 • นักบัญชีและประมวลผลการลงทุนอาวุโส ระดับ 4,5
  • จำนวน 1 อัตรา
 • นักสารสนเทศด้านการลงทุนอาวุโส ระดับ 4,5
  • จำนวน 1 อัตรา
 • นักบัญชีและประมวลผลการลงทุน ระดับ 1,2,3
  • จำนวน 9 อัตรา
 • นักสารสนเทศด้านการลงทุน ระดับ 1,2,3
  • จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับระดับ)

 • 20,000 – 180,000 บาท

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ป.ตรี – โท – เอก สาขาที่เกี่ยวข้องกับนิติศาสตร์ ,การบริหารความเสี่ยง ,บริหารธุรกิจ ,ครุศาสตร์(บริหารธุรกิจ) ,ศึกษาศาสตร์(บริหารธุรกิจ) ,เศรษฐศาสตร์ ,พาณิชยศาสตร์ ,วิศวกรรมศาสตร์การเงิน ,การบัญชี ,การเงินการธนาคาร ,สถิติ ,ศิลปศาสตร์(สถิติ,คณิตศาสตร์)
 • ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
  • ระดับ 6 – 13 ปีขึ้นไป
  • ระดับ 4,5 – อย่างน้อย 8 – 11 ปี
  • ระดับ 1,2,3 – อย่างน้อย 0 – 5 ปี
 • ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC ,TOEFL
 • (ขึ้นอยู่กับระดับ) ผ่านการทดสอบ CFA/CISA/FRM ระดับ1
 • (ขึ้นอยู่กับระดับ) ผ่านการทดสอบกฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการกองทุน

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วย
  • ทางอีเมล์
  • ตนเอง / ไปรษณีย์
   • ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

เกี่ยวข้องกับ: การจัดการ, การเงิน/การบัญชี, จ.นนทบุรี, นิติกร/นิติศาสตร์, บริหาร, บริหารธุรกิจ, วิศวกร, สถิติ, สำนักงานประกันสังคม, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์, เศรษฐศาสตร์
ด่วน ! ติดตามข่าวผ่าน LINE ได้แล้ววันนี้ (คลิก)