กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา


กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ สังกัดกองบังคับการอำนวยการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ม.ต้น-ม.ปลาย-ปวช.-ปวส. ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบปฏิบัติ
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์