กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง(กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ) 6 อัตรา


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง(กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ) 6 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบบริหาร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 37,680 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบบริหาร หรือพัฒนาระบบราชการตามงานที่ปฏิบัติ
 • ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 37,680 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีประสบการณ์ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การวางแผน การกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายต่างๆ
 • ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 37,680 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีประสบการณ์ด้านบัญชี
 • ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 37,680 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และสารสนเทศ
 • นักเชี่ยวชาญแรงงานสัมพันธ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 37,680 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลา

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 21 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์