รพ.ขอนแก่น รับสมัครคนพิการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา


โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกคนพิการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นิติกรปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์
   • เป็นผู้พิการตามประกาศกระทรวงกำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2563

เว็บไซต์