กรมการแพทย์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา


กรมการแพทย์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ส่วนงานราชการเจ้าของสังกัดเห็นสมควร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ งานทรัพยากรบุคคล สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์