กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา


กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง จำนวน 8 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 8 – 21 มิถุนายน 2563

สังกัด ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

 • เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
  • เงินเดือน – 13,800 บาท
  • วุฒิ – ปวส. ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ
 • สรั่งเรือ 1 อัตรา
  • เงินเดือน – 11,280 บาท
  • วุฒิ- ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้น 1 / ลูกเรือเข้ายามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล / แสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือชำนาญงานฝ่ายเดินเรือ (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
  • มีประสบการณ์การเดินเรือหรือถือท้ายเรือกลเดินทะเลมาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • วิทยาจารย์ (ด้านปกครอง) 1 อัตรา
  • เงินเดือน- 18,000 บาท
  • วุฒิ- ปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ ,ศิลปศาสตร์ ,รัฐศาสตร์ / รัฐประศาสนศาสตร์ ,นิติศาสตร์ ,จิตวิทยา ,บริหารการศึกษา ,เทคโนโลยีทางการศึกษา ,วิทยาศาสตร์การกีฬา

สังกัด กองสำรวจและเเผนที่

 • นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
  • เงินเดือน – 13,800 บาท
  • วุฒิ- ปวส. สาขาอุตสาหกรรมสำรวจ / โยธา / ช่างก่อสร้าง
 • นักภูมิศาสตร์ 1 อัตรา
  • เงินเดือน- 18,000 บาท
  • วุฒิ- ปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์ ,ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ,ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ,วิศวกรรมสำรวจ

สังกัด สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

 • เจ้าพนักงานขนส่ง 1 อัตรา
  • เงินเดือน- 13,800 บาท
  • วุฒิ- ปวส. ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ ,อุตสาหกรรม ,ประมง ,การเดินเรือ

สังกัด กองวิศวกรรม

 • นายช่างโยธา 2 อัตรา
  • เงินเดือน- 13,800 บาท
  • วุฒิ- ปวส. สาขาอุตสาหกรรมสำรวจ / โยธา / ช่างก่อสร้าง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์