สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์