ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 22-30 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการประมง
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์