สำนักงานปศุสัตว์ยะลา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานสัตวบาล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
   • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
   • มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office

กระบวนการคัดเลือก

 • ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

กำหนดการรับสมัคร

 • 3-10 พฤศจิกายน 2563

เว็บไซต์