สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 11 อัตรา ครั้งที่ 1/2563


สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลสอบบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 11 อัตรา ครั้งที่ 1/2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้ช่วย
  • จำนวน – 11 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,050/15,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด

วิชาเอก

 • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาลัยนาฏศิลป 1 อัตรา
  • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 1 อัตรา
 • พลศึกษา
  • วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 1 อัตรา
 • คอมพิวเตอร์
  • วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 1 อัตรา
 • คณิตศาสตร์
  • วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 1 อัตรา
 • นาฏศิลป์ไทย-โขนพระ
  • วิทยาลัยนาฏศิลป 1 อัตรา
 • นาฏศิลป์ไทย-ละครพระ
  • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 2 อัตรา
 • นาฏศิลป์ไทย-ละครนาง
  • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 2 อัตรา
 • ดุริยางค์ไทย-ปี่
  • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 1 อัตรา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 7-21 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์