กรมอนามัย รับสมัครบุคคลบรรจุเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา


กรมอนามัย เปิดรับสมัครบุคคลบรรจุเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายแพทย์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,020 – 19,830 บาท
  • วุฒิ : ปริญญาแพทยศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • จำนวน : 8 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ติดตามได้ในเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์