สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ภูเก็ต รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานนิติกร 1 อัตรา


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติกร 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานนิติกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

กำหนดการรับสมัคร

 • 25-31 สิงหาคม 2563

เว็บไซต์