กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา


กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานประชาสัมพันธ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กองการเจ้าหน้าที่
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 14-18 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์